Revue de presse

NewsMada – Janvier 2020
Gazety ma-hery – Madagascar – Nov 2019
Gazety L’express de Madagascar – Nov 2019
Radio Bitsika – France – Nov 2019
Mada i Radio – France – Nov 2019